Algemene voorwaarden

Slaaggarantie: Als de lessen dienen ter voorbereiding op een toets, repetitie of examen, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het resultaat (slagen) bij de cursist. De docent begeleidt de cursist zo goed mogelijk bij de voorbereiding, maar biedt geen slaaggarantie.

Afzeggen van lessen: Als de cursist verhinderd is, dient de les minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Wordt een les toch binnen 24 uur afgezegd, dan heeft de docent het recht die les in rekening te brengen.

Zegt de docent een les af, dan kan deze uiteraard kosteloos worden ingehaald op een later tijdstip.

Betaling:  De betaling van een factuur of "strippenkaart' dient te gebeuren binnen de gestelde termijn: per omgaande, tenzij anders afgesproken. Bij het in gebreke blijven van betaling, komen eventuele adminstratie- en incassokosten voor rekening van de klant / cursist. Wanneer er voor meerdere lessen vooruit betaald is, vind er geen restitutie van lesgeld plaats bij het afzeggen van een of meerdere lessen.